จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ปาล์มฟอกเทล (หางหมาจิ้งจอก)
ปาล์มต้นเดี่ยว
Wodyetia bifurcata I rvine.
ปาล์มสิบสองปันนา
ปาล์มต้นเดี่ยว
Phoenix loureiroi Kunth.
หลาวชะโอนทุ่ง
ปาล์มแตกหน่อ
Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.
พระยาถลาง (ชิงหลังขาว)
ปาล์มต้นเดี่ยว
Kerriodoxa elegans J.Dransf.
ปาล์มจีบ
ปาล์มต้นเดี่ยว
Licuala grandis H.Wendl.
ปาล์มพัดหรือปาล์มมงกุฏ
ปาล์มต้นเดี่ยว
Pritchardia pacifica Seem & H.Wendl.
หมากสง
ปาล์มต้นเดี่ยว
Areca catechu L. L.
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มต้นเดี่ยว
Elaeis guineensis L.
พลูด่างยักษ์
ไม้เลื่อย
Epipremnum aureum (Lindl. & Andre’) G.S.Bunting
โสกน้ำ
ไม้ต้น
Saraca indica L.
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 8