จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
บอระเพ็ด
ไม้เลื่อย
Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson.
ประทัดจีน
ไม้ล้มลุก
Russelia quisetiformis Schltdl.&Cham.
พุทธรักษา
ไม้ล้มลุก
Canna indica L.
เฟิร์นนาคราช
อิงอาศัย
Davallia trichomanoides Bl.
มะม่วงหิมพานต์
ไม้ต้น
Anacardium occidentale L.
มะลิป่า
ไม้พุ่ม
Jasminum Adenophyllum -
ฤาษีผสม
ไม้พุ่ม
Plectrantus scutellarioides (L.) R.Br.
ว่านพระฉิม
ไม้เลื่อย
Dioscorea bulbifera L.
สบู่เลือด
ไม้ล้มลุก
Stephania pierrei Diels
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
ไม้ล้มลุก
- -
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 6