จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ราน้ำ
ไม้น้ำ
Limnophila rugose Merr.
ว่านแสงอาทิตย์
ไม้ล้มลุก
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.
แว่นแก้ว
ไม้น้ำ
Hydrocotyle umbellata L.
เสลดพังพอนตัวผู้
ไม้พุ่ม
Barleria lupulina  Lindl.
หญ้าถอดปล้อง
ไม้น้ำ
Equisetum debile Roxb.ex Vaucher
หญ้าหนูต้น
ไม้ล้มลุก
Dianella ensifolia (L.) DC.
หมูกลิ้ง
กล้วยไม้ดิน
Eulophia andamanensis Rchb.f.
หวายตะมอย
ไม้เลื่อย
Pothos scandens L.
หวายทะนอย
ไม้ล้มลุก
Psilotum nudum (L.) P.Beauv
หวายลิง
ไม้เลื่อย
Flagellaria indica  L.
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 4