แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

ปาล์มน้ำมัน

Elaeis guineensis L.
ARECACEAE
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มต้นเดี่ยว
ต้นมีโคนกาบใบหุ้ม เมื่ออายุมากขึ้นโคนกาบใบจะหลุดร่วงเห็นลำต้นชัดเจน ผิวลำต้นคล้ายๆ ต้นตาล
เป็นใบประกอบรูปขนนก หรือรูปก้างปลา โคนกาบใบจะมีลักษณะเป็นซี่คล้ายหนาม ปลายใบมีลักษณะเป็นหนามแหลม
-
ผลเป็นทะลายผลจะเกาะติดกันแน่น ผลอ่อนสีดำ ผลสุกสีแดง ผลแก่สีส้มแดงเมื่อสุก
เมล็ดสีดำ กลมรี ข้างในมีเนื้อสีขาวเป็นมัน ซึ่งมีน้ำมันสะสมอยู่
เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถนำมาแปรรูปได้ทั้งในรูปแบบของน้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมข้นหวาน ครีมและเนยเทียม เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล