แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

หลาวชะโอนทุ่ง

Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.
ARECACEAE
หลาวชะโอนทุ่ง
ปาล์มแตกหน่อ
มีหนามสีดำแหลมคมปกคลุม
ใบประกอบแบบขนนก ทางใบยาวและใบย่อยอ่อนลู่ลง คอยอดสีเขียวเข้มเด่นชัด ใบย่อยรูปรางน้ำคว่ำ เรียงตัวสม่ำเสมอ
ช่อดอกเป็นช่อแยกแนง 2 ชั้น ออกใต้คอยอด ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ก้านแขนงช่อห้อยลง และมีจำนวนมากกว่าหลาวชะโอนเขา
ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีม่วง ผลติดเรียงเวียนรอบก้านช่อ
มี 1 เมล็ดต่อผล
ลําต้นใช้ปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อสร้างท่าเรือ (ทนต่อน้ำเค็ม) ส่วนยอดนำมาประกอบเป็นอาหาร