แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

ปาล์มพัดหรือปาล์มมงกุฏ

Pritchardia pacifica Seem & H.Wendl.
ARECACEAE
ปาล์มพัดหรือปาล์มมงกุฏ
ปาล์มต้นเดี่ยว
มีนวลสีขาวปกคลุม
รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึก และพับจีบ
ดอกช่อออกระหว่างกาบใบ
เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม
-
เป็นไม้ประดับ เพาะขยายพันธุ์ จำหน่าย สามารถสร้างรายได้