แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

ปาล์มจีบ

Licuala grandis H.Wendl.
ARECACEAE
ปาล์มจีบ
ปาล์มต้นเดี่ยว
ขนาดเล็กมีหนามบริเวณก้านใบ
ใบรูปพัด ขอบใบจักตื้นและพับจีบ ขอบก้านใบมีหนามแหลม
ช่อดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศสีขาวอมเหลือง ออกระหว่างกาบใบ
ผลทรงกลมรีมีเมล็ดเดียว เมื่อสุกมีสีแดง
-
เป็นไม้ประดับ เพาะขยายพันธุ์ จำหน่าย สามารถสร้างรายได้