จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 66 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
หางกระรอกแดง
ไม้พุ่ม
Acalypha hispida Burm.f.
เหงือกปลาหมอ
ไม้พุ่ม
Acanthus ebracteatus Vahl.
อ้อลบ
ไม้เลื่อย
Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson.
อัญชัน
ไม้เลื่อย
Clitoria ternatea L.
ปาล์มพญาหนาม
ปาล์มต้นเดี่ยว
Aiphanes  aculeata -
อ้ายเบี้ยว
ไม้ล้มลุก
Pentaphragma begoniifolium (Roxb.ex.jack) Wall.ex G.Don
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7