จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
หัวใจแนบ
ไม้เลื่อย
Scindapsus pictus Hassk.
กำลังหนุมาน
ไม้พุ่ม
Dracaena conferta L.
เกล็ดนาคราช
อิงอาศัย
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price
ไก่ฟ้าพญาลอ
ไม้เลื่อย
Aristolochia ringens Vahl.
ขุนไม้
ไม้ต้น
Nageia wallichiana (C.Pres) khuntze
เข็มแดง
ไม้พุ่ม
Ixora coccinea L.
ตานขโมย
กล้วยไม้ดิน
Apostasia nuda R.Br.
ผักหวานช้าง
ไม้พุ่ม
Claoxylon longifolium (Blume) Endl. ex Hassk
เต่าร้างหนู
ปาล์มแตกหน่อ
Arenga caudata (Lour.) H.E. Moore
บอนส้ม
ไม้ล้มลุก
Homalomena rostrata L.
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 5