แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

หมากสง

Areca catechu L. L.
ARECACEAE
หมากสง
ปาล์มต้นเดี่ยว
เห็นข้อปล้องชัดเจน เปลือกไม้ค่อนข้างขรุขระ สีน้ำตาลอมเทา
ใบประกอบแบบขนนก กาบใบยาว แผ่นใบย่อยเรียบ ใบรูปขอบขนาน ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ปลายใบแหลม โคนใบแหลม
-
ผลแก่สีเขียว สุกสีส้ม หรือเหลือง
1 เมล็ดต่อ 1 ผล นิยมนำมาเคี้ยวกินกับใบพลู
มีความสำคัญมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในหลายท้องถิ่น เช่นผล นำมาใช้ประกอบในพิธีงานประเพณีนิยม เปลือกและเมล็ดใช้เป็นสีย้อมผ้า และยารักษาโรค เมล็ดมีสารเสพติดอย่างอ่อนคือมีสารจำพวก อัลคาลอยด์