จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
อเมซอน
ไม้ล้มลุก
Echinodosus cordifolius (L.) Griseb.
ปรงทะเล
ไม้น้ำ
Acrostichum aureum  L.
แปรงล้างขวด
ไม้ต้น
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don
พญาสามสิบสองเมีย
ไม้พุ่ม
Chloranthus erctus  (Buch.-Ham.) Verdc.
แพ
ไม้ต้น
Eugenia polyantha (Wight) Walp.
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
อิงอาศัย
Asplenium nidus L.
มะยม
ไม้ต้น
Phyllanthus acidus (Linn.) Skeels
ย่านดาโอ๊ะ
ไม้เลื่อย
Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen
ยี่โถ
ไม้พุ่ม
Nerium oleander   L.
รางจืด
ไม้เลื่อย
Thunbergia laurifolia  Lindl. 
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 3