รายชื่อโรงแรม
ชื่อโรงแรม เว็บไซต์ จำนวนห้อง
Merdelong Hotel Facebook Page 20 ห้อง
The Centris Hotel Phatthalung Website Facebook Page 55 ห้อง
Nora Vill Facebook Page 33 ห้อง
โรงแรมซิตี้ ปาร์ค Facebook Page 40 ห้อง
โรงแรมชัยคณา ธานี Facebook Page 78 ห้อง
โรงแรมสิทธินาถ แกรนด์วิว Facebook Page 52 ห้อง
โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง Facebook Page 68 ห้อง
โรงแรมร้อยทอง Facebook Page 29 ห้อง