อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
Register Type บุคคลทั่วไป/อาจารย์ นิสิต-นักศึกษา/นักเรียน
Standard 1,800 1,500

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13
หมายเลขบัญชี : 020373119294
ชื่อธนาคาร : ออมสิน
สาขา : สาขาป่าพะยอม

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

  1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
  3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
  4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน