สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

มีรถบริการรับ-ส่ง
  • สนามบินหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • สนามบินนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช