ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

จัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเช้าเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m57d5145a024694529984da9408e0b336 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ link https://forms.gle/pgctBkf7cLHA85Fa6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex
ห้องประชุมที่ลิงค์ https://dlink.me/47AWK >>> สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/8oMmcQFjYL9ZNo4u7

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Assessment Training program)”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

👉 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Assessment Training program)” ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

📍สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ลิงก์ https://forms.gle/Bhrx9B83X1rt1wuKA

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098 0719704 (นิล)

ขอบคุณค่ะ 🙏