ข่าวอบรม/สัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทาง …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการ RDI Manager

จัดวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2564 สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงก …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ม.ทักษิณTSU Publication Clinic รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ม.ทักษิณTSU Publication Clinic รุ่นที่ 2 วัน …
อ่านเพิ่มเติม
/

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”Application of nanotechnology in biomaterials research”

จัดวันที่ 2 กันยายน 2564 เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ”Application of nanotechnology in biomaterials research …
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1”

จัดวันที่่ 19 สิงหาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6ในหัว …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”

จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์” วันพฤหัส …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการ “ซึมเศร้าในวัยเรียน เข้าใจ รับมือได้”

จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนิสิต <นิสิตคณะกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ป …
อ่านเพิ่มเติม
/

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Techniques on getting the right paper for your research”

จัดวันที่ 2 กันยายน 2564 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Techniques on getting the right pap …
อ่านเพิ่มเติม
/

เชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ”

จัดวันที่ 3 สิงหาคม และ 5 สิงหาคม 2564 สถาบันพลาสติกเชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ”สถาบันพลาสติกร่วมกับ …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้ …
อ่านเพิ่มเติม
/