ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Happy University ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

จัดระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

📣 ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการ Happy University ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

📌พบกับ Health Literacy, คุณภาพการนอนสู่คุณภาพชีวิต, เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, การเป็นนักสร้างสุขมืออาชีพ, ZERO TOLERANCE AREAS (AUN-HPN) พร้อมทั้ง เสวนา SHARE & SHOW กับวิทยากรมากประสบการณ์หลากหลายท่าน

🗓วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565
🏢สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
💻ระบบ Zoom meeting
ID : 881 9700 0919
Passcode : 344275

📲ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ได้ที่ : https://forms.gle/KUPRthHyBE2brqCB6

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ วรรณี หุตะแพทย์
โทรศัพท์ : 02 441 0201-4 / 092 268 1008
Email : wannee.hut@mahidol.ac.th