ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

จัดวันที่ 14 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
💥 ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี (จำกัด 100 คน) https://forms.gle/bdBuYcpnUa8KQdL79
🌟รับวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรม🌟

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี Email: soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th
หรือ คุณนภาอร เกษมจิต โทร. 082-7817933