ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

จัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิควิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

จัดวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิควิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได่ที่ QR COde ดังแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE

จัดวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/bbkfbqTHrHaXfgR78

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

จัดวันที่ 20 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ QR แนบ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

จัดวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ” 📩📩

พบกับวิทยากร หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล

📌วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

✅ เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
💰 ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
📝 ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ e–Certificat

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 สอบถามทั่วไป โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114,1113
📞 สอบถามด้านการเงิน โทร. 08-1276-8900


มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences
Thaksin University www.huso.tsu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0

จัดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://shorturl.asia/ZALDN
กำหนดการ ที่ link https://shorturl.asia/fQJd7 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ link https://forms.gle/hWfRYucQ5Th5hKPJ8