ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

จัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>