ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์”แนวทางการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการ

จัดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์”แนวทางการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการ” โดย ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มประเมินวิชาการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00Online ผ่านทาง Zoom Application และ Facebook Liv

eลงทะเบียน Onlinehttps://bit.ly/3Aq1mKc

** หมายเหตุ : การเรียนผ่าน Zoom สำหรับผู้ลงทะเบียน 100 ท่านเเรกเท่านั้นติดต่อสอบถาม :E-mail – seminar@fostat.org, training@fostat.orgTel – 083-908-0797/ 02-942-8528

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs Rev.2020

จัดวันที่ 9 กันยายน 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHPs Rev.2020
โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
เรียน Online ผ่าน Zoom และกลุ่ม Facebook
(หากไม่สะดวกเข้าเรียน หรืออยากทำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ในกลุ่มปิด Facebook)

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/mM0Fok

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก FoSTAT ท่านละ 1,500 บาท (รวม VAT 7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,800 บาท (รวม VAT 7%)

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.fostat.org/events/FSF143/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร Outcom – Based Education รุ่นที่ 7

จัดวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร หลักสูตร Outcom – Based Education รุ่นที่ 7 จัดวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

สามารถลงทะเบียนตาม QR Code แนบ

ค่าลงทะเบียน สามาชิก ทปอ. คนละ 1500 บาท นอกเครือข่าย ทปอ. คนละ 3000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร AUN QA Implemantation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 5

จัดวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร AUN QA Implemantation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 5 จัดวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

สามารถลงทะเบียน ได้ตาม QR Code แนบ

ค่าลงทะเบียน สมาชิก ทปอ. คนละ 1500 บาท นอกเครือข่าย ทปอ. คนละ 3000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร Outcom-Based Education รุ่นที่ 8

จัดวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร Outcom-Based Education รุ่นที่ 8 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ค่าลงทะเบียน ทปอ คนละ 1500 บาท นอกเครือข่าย ทปอ คนละ 3000 บาท

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

จัดวันที่ 1 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ webex meeting

#ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  1. ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม

2. ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

3. ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์

4. ผศ.ดร.พชร ผลนาค

สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “การวิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”

จัดวันที่ 26 สิงหาคม 2564

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “การวิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย” วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. (การอบรมผ่านระบบ Zoom)

 สำหรับสมาชิก ควอท คนละ 500 บาท และบุคคลทั่วไป 800 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท คนละ 500 บาท
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.thailandpod.org/

โครงการอบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ)

จัดวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ครั้งที่ 1”

จัดวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ครั้งที่ 1” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเขียนขอทุนวิจัยระบบใหม่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่” รวมไปถึงการแนะนำแหล่งทุนที่น่าสนใจ เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น.-10.30 น. ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชุมชน

จัดวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. #อบรมผ่านระบบ zoom meeting

สามารถเข้าร่วมโครงการผ่าน QR Code แนบ