โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

จัดวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

โดยสามารถเข้าร่วมอบรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรืออบรมออนไลน์ผ่านระบบ
Webex Meeting

  • รับจำนวนจำกัดเฉพาะ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านระบบเท่านั้น
    **ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อเข้าร่วมการอบรมเกินกว่า 80% และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้ไม่ต่ำกว่า 70%

โครงการ RDI Manager

จัดวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2564

สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” (Research development and innovation manager for area and community)📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลาฝึกอบรม 4 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) รับจำนวนจำกัด !!

🎯 องค์ประกอบของหลักสูตร

1. การบรรยาย – ปฏิบัติการ 5 Module* (online + on site)

▪ Module 1 (3 วัน) Re-inventing the Area and Community Development Research

▪ Module 2 (3 วัน) Translating the “Problems” to research Design and Execution

▪ Module 4 (2 วัน) Research Utilization and Communications

▪ Module 5 (1 วัน) Research Governance and Risk Management

2. การดูงาน – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ (1-2 วัน)

3. การจัดทำ “แผนงานวิจัย” แผนพัฒนาทีมวิจัย และ assignment อื่นๆ (2-3 วัน)

4. การนำเสนอ “แผนงานวิจัย” ต่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร (2-3 วัน)

*กำหนดวันเวลา จะแจ้งทราบต่อไป**รูปแบบการจัดอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์🔰 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 👉https://forms.gle/VxPPavM9y7nUBLsR6สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักขณา lakkana@tsri.or.th หรือ คุณธนาภรณ์ tanaporn@tsri.or.thอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพด้านล่างนี้ 👇#RDIManager#TSRI#สกสว.#สถาบันคลังสมองของชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ม.ทักษิณTSU Publication Clinic รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ม.ทักษิณTSU Publication Clinic รุ่นที่ 2📌 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.บรรยายออนไลน์ผ่าน Zoom meetingผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 👉https://forms.gle/bTjyqcBxfs8VhX5y6 รับจำนวน 40 คน คณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานไม่เกิน 3 ปี 📌ไฮไลท์กิจกรรม- เสวนา “แรงบันดาลใจและการทำวิจัยในยุค 2021”- การเลือกวารสารตีพิมพ์และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและนักวิจัย- เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน- การเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”Application of nanotechnology in biomaterials research”

จัดวันที่ 2 กันยายน 2564

เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ”Application of nanotechnology in biomaterials research” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom สามารถเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ https://kku.world/-w693 หรือสแกน QR code ในภาพ

กิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1”

จัดวันที่่ 19 สิงหาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1”.โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020.งานนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น..สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ research.chula.eng@gmail.comติดตามกิจกรรมอื่นๆของโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”

จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์” วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings และพบกับการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำหนังสือและตำรา ====================== เปิดรับลงทะเบียน ถึงภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์เพื่อลงทะเบียน ที่ https://op.mahidol.ac.th/orra/MUPRESS/index.asp ====================== สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโทร. 0 2849 6379 หรือ 080-575-5151 Email : mupress@mahidol.ac.thWebsite : http://mupress.mahidol.ac.th

โครงการ “ซึมเศร้าในวัยเรียน เข้าใจ รับมือได้”

จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนิสิต <นิสิตคณะกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาหอพัก/บุคลากรดูแลงานด้านกิจการนิสิต> 👉#เข้าร่วมโครงการ “ซึมเศร้าในวัยเรียน เข้าใจ รับมือได้” ✅ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 -17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ CISCO Webex Meeting บรรยายพิเศษในหัวข้อ 🔹 ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า ในวัยเรียน 🔹 ทักษะการให้คำปรึกษากับปัญหาโรคซึมเศร้า โดย…. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนกานต์ ชัชวาลา อาจารย์ประจำภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3xA0Lo5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ จาริยา สุทธินนท์Fb : Jariya Sutthinon

☎️ 081-679-7777 #ภารกิจให้คำปรึกษา#ฝ่ายกิจการนิสิต#มหาวิทยาลัยทักษิณ_วิทยาเขตพัทลุง

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Techniques on getting the right paper for your research”

จัดวันที่ 2 กันยายน 2564 

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Techniques on getting the right paper for your research”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom สามารถเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ https://kku.world/-w693 หรือสแกน QR code 

เชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ”

จัดวันที่ 3 สิงหาคม และ 5 สิงหาคม 2564

สถาบันพลาสติกเชิญร่วมฟังบรรยาย “รู้ครบจบเรื่องพลาสติกชีวภาพฯ”
สถาบันพลาสติกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดการบรรยายความรู้หัวข้อ“มาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์”ซึ่งเป็นกิจกรรมของสถาบันที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะได้ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพภายใต้โครงการ ปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ(Transformation To Bio-Plastics Industry) จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application สมัครเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆผ่านคิวอาร์โค้ดการอบรมมี 2 วัน คือวันที่ 3 และวันที่ 5 สค.64 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

โครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 👉👉 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 -16.30 ผ่านระบบ Zoom (ฟรี) สามารถลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค๊ด ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป้นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม เเละจะประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรม พร้อมลิงค์การประชุม ได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ติดตามได้เพจ หรืออีเมล์

🚩 หัวข้อในการฝึกอบรม • นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ของสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) • กฎหมายที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) • การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการในระบบ ESPReL และการรายงานผล • ฝึกปฏิบัติการใช้ ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ • การจัดการข้อมูลสารเคมีด้วย ChemInvent และการรายงานผล • การจัดการความเสี่ยง / ประเมินความเสี่ยง

##กลุ่มเป้าหมายหลัก คือเป็นสามาชิกในโครงการมหาวิทยาลัยเเม่ข่าย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้เเก่ PSU, TSU, WU, RUTSV, PNU, FTU กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ทุกคนที่สนใจในหัวข้อดังกล่าว สามารถเข้ารับฟังเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันได้ครับผม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ☎️☎️074-286955 หรือ Email: Jakkapong.i@psu.ac.th