คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
supakorn.s@tsu.ac.th
074 609607

กำหนดการ

Read More

รายละเอียดหลักสูตร

Read More

กิจกรรมแนะแนว

Read More

ผู้ประสานงาน

Read More

กำหนดการ

เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio 7 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2564

...
...