คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
kanida@tsu.ac.th
074-609600 ต่อ 2002 หรือ 061-2956706

กำหนดการ

Read More

รายละเอียดหลักสูตร

Read More

กิจกรรมแนะแนว

Read More

ผู้ประสานงาน

Read More

กำหนดการ

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควต้าภูมิภาค 11 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2565