SPC 2019

สูจิบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

ข้อมูลที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

แผนที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


แผนที่