SPC 2019

สูจิบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

ข้อมูลที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

แผนที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


ข้อมูลที่พัก

1. โรงแรมศิวา รอยัล

ที่อยู่ 1 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ติดต่อ โทร.074-673999 โทรสาร.074-611666
เว็บไซต์ https://www.sivaroyalhotel.com

2. โรงแรมเมอร์เดอลอง

ที่อยู่ 42 ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
ติดต่อ โทร 074 615 888
เว็บไซต์ https://bit.ly/2Sbpuuk

3. โรงแรมโนราวิลล์ (Nora Vill)

ที่อยู่ 248 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 93000
ติดต่อ โทร. 096 246 9986
เว็บไซต์ https://bit.ly/2EOPSEJ

4. โรงแรมเดอะ เซ็นทริส พัทลุง

ที่อยู่ 53 ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000
ติดต่อ โทร. 074 616 555
เว็บไซต์ https://bit.ly/2IPBn4C

5. โรงแรมซิตี้ปาร์ค

ที่อยู่ 63/6 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ติดต่อ โทร 074 613 516
เว็บไซต์ https://bit.ly/2un1OeW

6. โรงแรมชัยคณาธานี

ที่อยู่ 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ติดต่อ โทร 074 613 777
เว็บไซต์ https://bit.ly/2ulcGKb

7. โรงแรมมายรีสอร์ท

ที่อยู่ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ติดต่อ โทร 074 673 975
เว็บไซต์ https://bit.ly/2J7byRO