ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จัดวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2565

🔈มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs).

🎯วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
VDO conference ระบบ ZOOM Meeting

📱Website : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2023/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรด้านการศึกษา ครั้งที่ 11

จัดระหว่าวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

🎯 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11
The 11th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education:
a Challenge to Global Citizens
🔈ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15-16 มิถุนายน 2566

📣ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
1 ธันวาคม 2565 –31 มีนาคม 2566

📱Website : https://educonf.psu.ac.th/