ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2565

อเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom Cloud meetings
อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=283#.YpA-7e5ByUk
สมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php
กำหนดการรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565