ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

จัดระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

พบกับ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 📍 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (The 13th National Science Research Conference) ภายใต้แนวคิด “ Research and Innovation for the New Normal Life”
📌 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน /เปิดรับบทคัดย่อ/ เปิดรับบทความวิจัย
สมัครได้ที่ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-609607
Email: src13tsu@gmail.com

ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

จัดวันที่ 12 ธันวาคม 2564

สสวท. ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวย สสวท. และ ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ โรงเรียนแนวคิดใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeCZuSLmEiGUA…/viewform
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ scied.cu.seminar64@gmail.com
ที่มา https://www.chula.ac.th/news/54666/