ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021) ภายใต้แนวคิด Nanotechnology in Times and Disruptive Transformation”

จัดระหว่างวันที่ 6 – 17 ธันวาคม 2564

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021) โดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด “Nanotechnology in Times and Disruptive Transformation” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ตาม QR Code แนบ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ nanothailand2021@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

จัดวันที่ 15 มกราคม 2565

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มกราคม 2565

# เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2564
     – ลงทะเบียนออนไลน์ Click > https://forms.gle/4LhT5BTFDtrBHAEu7

ค่าลงทะเบียน
– สำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย สถาบันอื่น จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ
– สำหรับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 2,000 บาท ต่อบทความ
– เข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมจะท่านจะได้ รับเกียรติบัตร และ Thumb Drive-Proceedings  ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท
 
วิธีการชำระเงิน
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 428-2-33956-6
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
**แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ส่งไปยัง email : yongyut.ho@spu.ac.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
       LINE@ ID : @gradspukk
       โทร. 043-224111 (0823010801,0956638594)

** สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website: https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=23585