ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีและของเสีย เพื่อการลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ

จัดวันที่ 20 ตุลาคม 2564

กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีและของเสีย เพื่อการลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารคุณภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

จัดวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารคุณภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

จัดวันที่ 12 ตุลาคม 2564

กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวสารเคมี ประจำปี 2564

จัดวันที่ 4 ตุลาคม 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวสารเคมี ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 -16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 11 ข้อกำหนด ISO 45001:2018

จัดวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 11 ข้อกำหนด ISO 45001:2018
(วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2021) เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

#อบรมฟรี !! พร้อมรับ Certificate ไม่ต้องลงทะเบียน
ท่านที่เคยอบรมแล้ว วิธีการเหมือนเดิมนะคะ
สำหรับท่านที่ยังไม่เคยอบรม ให้แอดไลน์ไอดี aj081098 เพื่อรับเอกสารฝึกอบรมและข้อสอบค่ะ

** หากท่านใดมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่
เบอร์ 02-710-2138, 02-710-2896
อีเมล qaquality@hotmail.com