ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี”

จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประกาศนียบัตร

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

จัดระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

** รับจำนวนจำกัด บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย Scan QR Code หรือ ลิ้งค์ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และดาวน์โหลดรูปแบบบทความ โดย Scan QR Code หรือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340

 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

จัดระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ On site

สมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutcon.org/th/