ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes

จัดวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชีชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ผู้สนใจสมัครร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.orgl. 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“กฎหมายอาหารและการขออนุญาต”

จัดวันที่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “กฎหมายอาหารและการขออนุญาต”

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
เรียนสด Online ผ่าน Zoom Application
(ไม่สามารถเรียนย้อนหลังได้)

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/JPMB5K

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท (รวม VAT 7%)
ได้รับใบประกาศทุกท่านตามหลักเกณฑ์การวัดผล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.fostat.org/events/BK01/

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : training@fostat.org, seminar@fostat.org
โทรศัพท์ 02 942 8528 , 083 908 0797

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference)

👉เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน : 28 กุมภาพันธ์ 2565

📱 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : https://www.hu.ac.th/conference/index.html

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

#รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะสหวิชาการวิชาชีพในการวิจัยศตวรรษที่ 21″ NCTEMR_2021

จัดระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ (EITS) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะสหวิชาการวิชาชีพในการวิจัยศตวรรษที่ 21″ NCTEMR_2021 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564โดย ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ (EITS)

📝ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งผลงาน กด Link https://forms.gle/LCaDyYsGAq1SFpX87

✅ ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ✅ ห้อง ZOOM เปิดตั้งแต่ เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป

📒ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-94961-5665, 0-38198-600E-mail: phumphakhawat.ps@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด-19

จัดวันที่ 30 กันยายน 2564

สถาบันคนคว้าและพัฒนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด-19 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.45 น. ผ่าน facebool live

##สามารถลงทะเบียนฟรี ได้ที่ QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ

จัดวันที่ 30 ตุลาคม 2564

📌ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม
📝“การประเมินค่างานของบุคลาการสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ”📝

📌วิทยากรโดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🕘ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting

📣สมัครอบรมฟรี!!! รูปแบบ Online ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ตุลาคม 2564 ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=258#.YVJ68jFByUl
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890 หรือ คุณอำพล พุ่มไพจิตร 083-022-8732
e-mail : council.staff123@gmail.com