ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

จัดวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Leading
University Through the Digital Transformation ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 –
12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
ได้ที่ https://forms.gle/55SxtKSAFey3kgE46 หรือตาม QR Code ดังที่ปรากฎ ภายในวันที่ 30 กันยายน
2564

ห้องประชุมคลิกลิงก์
https://chula.zoom.us/j/91345151751?pwd=bVc5L0hENUVjTmFUQzRZRm8vMzF6Zz09
Meeting ID: 913 4515 1751
Password: 750347