ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการทางสังคม

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทิศทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ”เหลียวมองอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน เพื่อพลิกโฉมอนาคต” (Sci TSU Reinvention) โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้เกษียณ 🎗 1. อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 2. ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา 3. อ.พีระ ทองมี 4. นางกิติยา โหรารัตน์

ผู้ร่วมเสวนา ⭐️ 1. ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 2. ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ 3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 4. อ.ดร.อัคนี ผิวหอม 5. อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น.

## สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตาม QR Code แนบ