ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับเส้นทาง จากนักวัยไทย สู่นักวิจัยระดับโลก

จัดวันที่ 20 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับเส้นทาง จากนักวัยไทย สู่นักวิจัยระดับโลก วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM