ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี่

จัดวันที่ 19 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี่

รายละเอียดหัวข้อการอบรม สามารถ scan OR code แนบ