ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

จัดวันที่ 12 ตุลาคม 2564

กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวสารเคมี ประจำปี 2564

จัดวันที่ 4 ตุลาคม 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวสารเคมี ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 -16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 11 ข้อกำหนด ISO 45001:2018

จัดวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 11 ข้อกำหนด ISO 45001:2018
(วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2021) เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

#อบรมฟรี !! พร้อมรับ Certificate ไม่ต้องลงทะเบียน
ท่านที่เคยอบรมแล้ว วิธีการเหมือนเดิมนะคะ
สำหรับท่านที่ยังไม่เคยอบรม ให้แอดไลน์ไอดี aj081098 เพื่อรับเอกสารฝึกอบรมและข้อสอบค่ะ

** หากท่านใดมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่
เบอร์ 02-710-2138, 02-710-2896
อีเมล qaquality@hotmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี”

จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประกาศนียบัตร

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

จัดระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

** รับจำนวนจำกัด บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย Scan QR Code หรือ ลิ้งค์ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และดาวน์โหลดรูปแบบบทความ โดย Scan QR Code หรือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340

 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

จัดระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ On site

สมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutcon.org/th/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes

จัดวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชีชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ผู้สนใจสมัครร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.orgl. 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“กฎหมายอาหารและการขออนุญาต”

จัดวันที่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “กฎหมายอาหารและการขออนุญาต”

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
เรียนสด Online ผ่าน Zoom Application
(ไม่สามารถเรียนย้อนหลังได้)

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/JPMB5K

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท (รวม VAT 7%)
ได้รับใบประกาศทุกท่านตามหลักเกณฑ์การวัดผล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.fostat.org/events/BK01/

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : training@fostat.org, seminar@fostat.org
โทรศัพท์ 02 942 8528 , 083 908 0797

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference)

👉เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน : 28 กุมภาพันธ์ 2565

📱 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : https://www.hu.ac.th/conference/index.html

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

#รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/