ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

จัดวันที่ 20 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ QR แนบ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

จัดวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ” 📩📩

พบกับวิทยากร หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล

📌วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

✅ เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
💰 ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
📝 ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ e–Certificat

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 สอบถามทั่วไป โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114,1113
📞 สอบถามด้านการเงิน โทร. 08-1276-8900


มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences
Thaksin University www.huso.tsu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0

จัดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://shorturl.asia/ZALDN
กำหนดการ ที่ link https://shorturl.asia/fQJd7 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ link https://forms.gle/hWfRYucQ5Th5hKPJ8

ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

จัดวันที่ 14 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
💥 ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี (จำกัด 100 คน) https://forms.gle/bdBuYcpnUa8KQdL79
🌟รับวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรม🌟

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี Email: soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th
หรือ คุณนภาอร เกษมจิต โทร. 082-7817933

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8(The 8th TECHCON 2022)ในรูปแบบออนไลน์“เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่”

จัดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8(The 8th TECHCON 2022)ในรูปแบบออนไลน์“เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่”🗓📌ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565📌ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.🚩เปิดรับบทความ 1 เมษายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 🚩ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในรูปแบบออนไลน์ลงทะเบียน ส่งบทความ: https://techcon.siamtechno.ac.th/สอบถามโทร 02 8785030 วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.ข้อมูลเพิ่มเติม: https://lin.ee/8aq9Vqb

ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

จัดวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

📌พบกับ Health Literacy, คุณภาพการนอนสู่คุณภาพชีวิต, เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, การเป็นนักสร้างสุขมืออาชีพ, ZERO TOLERANCE AREAS (AUN-HPN) พร้อมทั้ง เสวนา SHARE & SHOW กับวิทยากรมากประสบการณ์หลากหลายท่าน

🗓วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565
🏢สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
💻ระบบ Zoom meeting
ID : 881 9700 0919
Passcode : 344275

📲ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ได้ที่ : https://forms.gle/KUPRthHyBE2brqCB6

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ วรรณี หุตะแพทย์
โทรศัพท์ : 02 441 0201-4 / 092 268 1008
Email : wannee.hut@mahidol.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

จัดวันที่ 25 มีนาคม 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย”

จัดวันที่ 25 มีนาคม 2565

สกสว. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VCBrijXfhd9f67Ee7

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการพัฒนาองค์การ : สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “

จัดวันที่ 19 มีนาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการพัฒนาองค์การ : สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ” วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมฟังการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

จัดวันที่ 8 เมษายน 2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ค่าลงทะเบียน 300 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2565
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php