ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON)

จัดวันที่ 28 เมษายน 2566

📣📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023)📌 วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา📕 เปิดรับบทความฉบับเต็ม : วันนี้ – 1 มีนาคม 2566🌏 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://husoicon.tsu.ac.th
🎈หัวข้อที่เปิดรับ📘The 4th TSU-TSU-HUSOiCon
1.มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2.ปรัชญาและศาสนา
3.ภาษาและภาษาศาสตร์
4.วรรณกรรมและคติชนวิทยา
5.การพัฒนาชุมชน
6.รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
7.วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา
8.สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร
9.บริหารธุรกิจ
10.การศึกษา
11.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12.ภาษามลายูและภาษาศาสตร์มลายู
13.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
📗The 3rd HRM NPST National Conference 2023
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
📔The 2nd International Conference on English Studies
1.ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.วรรณคดีอังกฤษ
4.ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
5.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
————————————–
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม➡️
ระดับชาติ โทรศัพท์ โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114 ➡️ ระดับนานาชาติ โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1114, 1005 ➡️ Facebook : TSU-HUSOiCon

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>