ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

จัดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

🕛 จัดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, จังหวัดลำปาง

🕛 Deadline submission: 4 มกราคม 2565📱Website: http://ms.lpru.ac.th/nims2022/

👉 โดยมีหัวข้อของการประชุมวิชการ ดังต่อไปนี้

📌บริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ / บริหารทรัพยากรมนุษย์ 📌การจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 📌การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 📌คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / อีคอมเมิร์ซ 📌 บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ 📌การท่องเที่ยวและการบริการ / นิเทศศาสตร์ 📌สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ 📌การวิจัยในชั้นเรียนทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนทศ 📌การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>