ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ