แก้ไขเมื่อ/modify date: 2021-03-02

โคลงเคลง

Melastoma malabathricum L.subsp.
MELASTOMACEAE
โคลงเคลง
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม กิ่งเป็นเหลี่ยม มีเกล็ดคล้ายขนแบนราบหนาแน่นตามกิ่ง ใบประดับ และฐานดอกรูปถ้วย ใบ ใบรูปใบหอก เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น แผ่นใบมีขนแข็งเอนหนาแน่นทางด้านล่าง
-
ช่อดอกมี 3-7 ดอก ออกที่ปลายกิ่งใหม่ ๆ ใบประดับยาว ฐานดอกยาว กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม กลีบดอกรูปไข่กลับ มีอับเรณูวงนอกและมีรยางค์ วงในอับเรณูและรยางค์สั้นกว่า รังไข่ปลายมีขนแข็ง
ผลรูปคนโท แตกอ้าเปิดออก ผลแก่เนื้อในสีม่วง
-
ปลูกเป็นไม้ไม้ประดับ