แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-04

สนทะเล

Casuarina equisstifolia L.
CASUARINACEAE
สนทะเล
ไม้ต้น
เปลาตรง กิ่งชะลูดขึ้นไปทางปลายยอด มีกิ่งก้านมาก เปลือกแตกเป็นร่องตื้น เปลือกด้านในสีน้ำตาลแดง กระพี้สีน้ำตาลอ่อน แก่นสีน้ำตาลแดง
เป็นใบประกอบแบบลดรูป มีขนาดเล็กแหลม ลักษณะคล้ายฟันเลื่อยหรือซี่ฟันหรือเกล็ดเล็กละเอียด มีสีขาวแกมเขียวติดอยู่รอบข้อของกิ่งย่อย เรียงกันเป็นช่อกลมคล้ายหนามแหลม รูปสามเหลี่ยมและส่วนของกิ่งย่อยสีเขียวเป็นเส้นแหลม ๆ
มีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามกิ่งและง่ามกิ่ง ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้เป็นช่อเชิงลด ไม่มีก้านดอก ออกตรงส่วนยอดของลำต้นหรือที่ปลายกิ่ง รูปกระบอกเรียว สีแดง
กลม ขนาดเล็ก เรียงชิดกันเป็นรูปกรวยหรือรูปรี เปลือกผลแข็ง ผลอ่อนสีเขียวนวล เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ผลแตกตามรอยประสาน
มีปีกบาง มีจำนวนมาก
ไม้ นำมาใช้เป็นไม้ฟืน และใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ และทำเครื่องมือต่าง ๆ เนื้อไม้ใช้ทำเป็นกระดาษ ทำสีย้อมผ้า สรรพคุณทางยา แก่นมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ เมล็ดนำมาบดหรือป่นให้ละเอียด ใช้เป็นยาแก้อาการปวดศีรษะ ใบนำมาต้มกินเป็นยาแก้ปวดท้อง อาการจุกเสียด เปลือกและชันมีสรรพคุณเป็นยาสมานแผล เปลือกนำมาต้มกับน้ำใช้เป็นยาฝาดสมานเพื่อรักษาโรคท้องเดินเรื้อรัง แก้บิด แก้โรคท้องร่วง