แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

หมากผู้หมากเมีย

cordyline fruticose (l.) Göpp.
AGAVACEAE
หมากผู้หมากเมีย
ไม้พุ่ม
ลำต้นเดี่ยว ทรงกลม หรือเป็นกอ เมื่อโตเต็มที่มีเนื้อไม้
ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียบสลับรอบต้น แผ่นใบมีหลายแบบ ทั้งใบหอก ใบหอกกลับ ใบแถบ ปลายเรียวแหลม มีสีสันต่างๆ กัน เช่น เขียว เขียวขอบขาว แดงเข้มหรือแดงอมน้ำตาล
ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวครีม หรือสีขาวอมแดงเรื่อ
กลม เนื้อนุ่ม
รูปโค้ง
รากมีสรรพคุณเป็นยาฟอกเลือด แก้ไข้ ใบสดเป็นยาแก้ไอ