แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

ลีลาวดี

Plumeria spp.
APOCYNACEAE
ลีลาวดี
ไม้พุ่ม
สีเทา ผิวลำต้นตะปุ่มตะป่ำ
ใบเดี่ยว ใบรูปใบหอก ปลายใบติ่งแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายเยื่อ การเรียงใบแบบวงรอบ ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง สีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม
ดอกช่อแยกแขนง กลีบดอกในตาดอกเรียงซ้อนเหลื่อมกัน ดอกสมมาตรด้านข้าง วงกลีบดอกเชื่อมติดกันแบบดอกเข็ม กลีบดอกสีขาวเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน
ผลแห้งแก่แตก ฝักแบบถั่ว แตกตามรอยประสาน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง ผลแก่สีแดงถึงดำ
แบน มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีปีกติดด้านใดด้านหนึ่งของเมล็ด
ไม้ประดับ เนื้อใบเป็นยาแก้ไอ ยาถ่าย ขับพยาธิ