แก้ไขเมื่อ/modify date: 2021-03-02

ขมัน

Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. 
URTICACEAE
ขมัน
ไม้พุ่ม
เป็นไม้เถาไม่มีเนื้อไม้ มีช่องอากาศตามผิวเปลือก ตามข้อเถามีรากอากาศงอห้อยลงมา กิ่งอ่อนและลำต้นมีตุ่มระบายอากาศตามผิว เปลือกต้นเป็นสีเทาและมียางเหนียวใส
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ หรือเรียงเวียนเป็นกระจุกไปตามปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีกว้าง ก้านใบมีสีน้ำตาลอมแดง มีเกล็ดประปราย มีหูใบขนาดใหญ่ ยอดอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดง
ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง ดอกเป็นแบบแยกเพศ ดอกเพศผู้จะออกรวมกันเป็นช่อกลมหรือเป็นก้อนสีชมพูอมแดง ที่โคนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ปลายแยกเป็นแฉก 4 แฉก มีเกสรเพศผู้ 2-4 อัน รังไข่มี 1 ช่อง มีไข่อ่อน 1 หน่วย
-
-
ปลูกเป็นซุ้มไม้ประดับ,เปลือกจากเนื้อไม้ย่านงด นำมาผสมปรุงเป็นยาบำรุงประสาท บำรุงหัวใจ และบำรุงครรภ์รักษาสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์