แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

สบู่เลือด

Stephania pierrei Diels
MENISPERMACEAE
สบู่เลือด
ไม้ล้มลุก
-
ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม หรือเป็นรูปกลม คล้ายใบบัว
ดอกเป็นช่อแบบกระจุกตามซอกใบหรือง่ามใบ
ผลเป็นแบบมีเมล็ดเดียวแข็ง มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม
-
ใบสดใช้ตำพอกบริเวณที่ฟกช้ำ ขัดยอก ใบอ่อนลนไฟแล้วขยี้ทาบริเวณผื่นคัน หรือใช้เมล็ดโขลกผสมน้ำมันทาก็ได้