แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

มะลิป่า

Jasminum Adenophyllum -
OLEACEAE
มะลิป่า
ไม้พุ่ม
มีต้นหรือเถาขนาดเล็กกลมเกลี้ยงสีน้ำตาลอ่อน สามารถเลื้อยพันไม้อื่นได้
ใบสีเขียวอมเหลือง ลักษณะใบบางแต่แข็ง เป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม แตกใบเป็นคู่
ดอกเป็นสีขาว ก้านดอกสีน้ำตาลอ่อน
-
-
ราก ถอนพิษต่างๆ ได้รวมทั้งถอนพิษยาก็ได้ถ้าแพ้ยา ดอก มาปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เป็นยาหอม ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน เป็นยาบำรุง หัวใจ