แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

เฟิร์นนาคราช

Davallia trichomanoides Bl.
DAVALLIACEAE
เฟิร์นนาคราช
อิงอาศัย
มีเหง้ายาว มีขนสีเหลืองอ่อนปกคลุมแน่น
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3-4 ชั้น ทรงใบรอบนอกเป็นรูป 5 เหลี่ยม ใบย่อยมีขนาดเล็ก สีเขียวสด ด้านท้องใบมีสีจางกว่า มีปลายแยกเป็น 2 แฉก
-
-
-
ปลูกเป็นไม้ประดับ