แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

พุทธรักษา

Canna indica L.
CANNACEAE
พุทธรักษา
ไม้ล้มลุก
เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นรวมกันเป็นกอ
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน รูปรีแกมขอบขนานกว้าง หรือเป็น รูปรียาว ปลายใบแหลม
มีหลายสี ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอดของลำต้น
เป็นผลแห้ง รูปทรงกลม เป็นพู 3 พู ขนาดเท่ากับผลมะไฟ ผิวผลขรุขระ เปลือกนอกเป็นสีเขียวและมีขนหรือหนามอ่อน ๆ
-
ดอกเป็นยาช่วยสงบจิต ทำให้หัวใจสดชื่น, ใช้เป็นยาขับพิษร้อน ขับน้ำชื้นในร่างกาย และช่วยลดความดัน